CÓ NHỮNG KHI

2015-12-28 10:54

Có những khi

Cứ vẫn vơ điều chi không rõ

Lối ta về bỏ ngỏ 

Bước chân người lạ quen

 

Có những khi

Nhớ nhớ quên quên

Bờ tre xanh nghiêng mái bên thềm

Ngỏ vườn xưa tường cao kín cổng

 

Có những khi

Như có như không

Nghe lòng mình trống trãi mông lung

Khúc đồng dao lỗi nhịp

 

Có những khi

Buồn vui bất chợt

Một sáng mai hoa tuyết

Đậu vào nhành rất xuân

 

Có những khi tưởng gần

Chỉ trong tầm tay với

Mỗi bước chân lần tới

Lại dài hơn tháng năm